BIRO PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Home / BIRO PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Biro Pembangunan Modal Insan berperanan memperkasakan para aktivis ARIF dalam menjadi insan yang berkepimpinan dan berkemahiran dalam semua aspek kehidupan, terutamanya aspek komunikasi dalam masyarakat, aspek kepimpinan dan organisasi, kemampuan berfikir secara kritikal dan tidak dilupakan kemahiran yang perlu untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang.