BIRO EKONOMI

Home / BIRO EKONOMI

Visi kami adalah memantapkan pengurusan kewangan ARIF serta masyarakat Malaysia di Perancis. Kami berusaha menjana ekonomi ARIF di samping menyediakan platform bagi mereka yang berminat menceburi bidang perniagaan untuk menyertai kami. Hasil yang dijana bakal disalurkan ke program-program kemasyarakatan dan program-program anjuran ARIF. Di samping itu, kami turut menyediakan artikel atau poster tentang pengurusan kewangan agar kita, khususnya sebgai pelajar, lebih cakna tentang keadaan kewangan peribadi masing-masing.